ประกาศผลการประกวดวาดภาพวันเด็ก ประจำปี 2566

แก้ไขชื่อ-นามสกุล และชื่อโรงเรียน แจ้ง คุณวิชญาพร  เฟื่องฟูขจร สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0-95440-0341 อีเมล vitchayaporn.f@psu.ac.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566