ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดังนี้

1. กิจกรรมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เด็กยุคใหม่ เรียนรู้ รักษ์โลก" ณ ที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ หลังเก่า

2. กิจกรรมแต้มสีหนุก ณ โถงชั้น 1 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา