วิธีการตั้งรหัสผ่าน PSU Email Service ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการระบบอีเมลภายใต้โดเมน psu.ac.th โดยให้พื้นที่จำกัดแก่บุคลากรทุกท่านเท่ากันที่ 1 GB เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ต่อมาได้ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE) สำหรับองค์กรทางการศึกษาและได้รับการอนุมัติ ลิงค์

https://gafe.psu.ac.th/support/1/1?fbclid=IwAR3LBqEMfPOk-RYkS1VbGh0IUSc9hv1ZLH1RExnMQ-BDmJiXl4dsFDlY-N8

การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA

 

แคนวา หรือ CANVA เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียหรืองานต่าง ๆ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ CANVA.COM 
มีแพ็คเกจที่เหมาะสมกับการใช้งานได้แก่ Pro, Enterprise, Business, Education, Nonprofits รวมถึงแพ็คเกจ Free

การสร้าง Motion Graphic ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่รู้จักกันดีว่าใช้ในการสร้างสไลด์สำหรับการนำเสนองาน (Presentation) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่จะสร้างงานให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และสามารถนำมาสร้างสื่อการเรียนการสอนได้

การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น อย่างง่ายและรวดเร็วด้วยโปรแกรม Shotcut

       เมื่อกล่าวถึงโปรแกรมที่เหมาะแก่การเริ่มต้นตัดต่อมากที่สุด คือโปรแกรม Shotcut จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือหน้าตาฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่าย ซึ่งรูปแบบหน้าตาฟังก์ชันจะดูเหมือนโปรแกรมธรรมดา ๆ แต่โปรแกรม Shotcut นั้น สามารถทำได้หลายอย่าง สนับสนุนไฟล์ (File) เสียง และ วิดีโอ ทุกรูปแบบ Shotcut เป็นโปรแกรมตัดต่อซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากโปรแกรมตัวอื่น คุณสมบัติของโปรแกรมเป็น Open Source ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ามกลาง COVID-19

จากสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกสถานที่ และทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือห้องเรียนเสมือนจึงถูกนำมาใช้ท่ามกลางการแพร่ระบาด COVID-19 และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง ทำให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี