Corel VideoStudio

การ Track Motion ในโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6

การ Track Motion ในโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6

การ Track Motion ในโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6

       Corel VideoStudio Pro X6 โปรแกรมตัดต่อคลิปวีดีโอ เป็น โปรแกรมตัดต่อคลิปวีดีโอ ที่จะช่วยให้คุณตัดต่อวีดีโอได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ไม่สำคัญว่าคุณจะมีไฟล์วีดีโอประเภทไหน ก็จะจัดการกับวีดีโอเหล่านั้นได้เต็มประสิทธิภาพ       

       การ Track Motion คือ การทำให้ภาพที่หยุดนิ่งได้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เราต้องการ ซึ่งจะทำให้วีดีโอของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6 จะมีวิธีการทำ ดังนี้

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 3)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 3)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 3)

       การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ในตอนที่ 3 นี้ จะเป็นขั้นตอนของการปรับแต่งเสียง การซ้อนวีดีโอ Overlay ที่เป็นลักษณะแบบวีดีโอซ้อนวีดีโอ และขั้นตอนการ share ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบลักษณะวิดีโอที่ต้องการจะนำไปใช้งาน มีวิธีการดังนี้

       1. Audio การปรับแต่งไฟล์ออดิโอของวีดีโอ เป็นการปรับแต่งต่างๆ ให้กับไฟล์เสียง เช่น ปรับเสียง หรือ Effect อื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อภายหลัง  คลิกที่ไฟล์ออดิโอดังภาพ

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 2)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 2)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 2)

       สำหรับการสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 ในตอนที่ 2 จะเป็นการแทรกไฟล์วีดีโอ พร้อมกับการใส่ transition รูปแบบต่างๆ และการเพิ่ม title ที่มีลักษณะเป็นข้อความ ซึ่งสามารถเลือกแอนนิเมชั่นของ title ได้หลากหลาย โดยมีวิธีการดังนี้

       1.  นำเข้าไฟล์วีดีโอโดยการคลิกขวา เลือ Insert Video ดังภาพ

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 1)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 1)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6                                  

       ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล้องวีดีโอได้พัฒนาก้าวหน้าจนกลายมาเป็นกล้องวีดีโอแบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่  ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงหันมาใช้งานกล้องประเภทนี้กันมาก  เนื่องจากมีราคาถูก  ขนาดกะทัดรัด  และที่สำคัญเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ ได้เพิ่มคุณสมบัติให้สามารถถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งได้ และมีคุณภาพเทียบเท่ากับกล้องวีดีโอ และสะดวกต่อการถ่ายโอนภาพวีดีโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ทำให้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อและสร้างผลงานของวีดีโอมีมากขึ้น