2559

ผลการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม TuxPaint ประจำปี 2559

ผลการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม TuxPaint เนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559

     1. ชื่อ-นามสกุล ผิดโปรดแจ้งที่นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 08-9738-4326

     2. ส่งตัวแทนรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณ อาคาร 16 ฝ่ายเทคโน ฯ

     3. ครูได้รับเกียรติบัตรทุกคน รับวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณ อาคาร 16 ฝ่ายเทคโน ฯ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม TuxMath เนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2559

ประกาศผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม TuxMath เนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.00 น. 
     1. ชื่อ-นามสกุล ผิดโปรดแจ้งที่นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 08-9738-4326
     2. ส่งตัวแทนรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณ อาคาร 16 ฝ่ายเทคโน ฯ
     3. ครูได้รับเกียรติบัตรทุกคน รับวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณ อาคาร 16 ฝ่ายเทคโน ฯ

ประกาศผลการประกวดวาดภาพเนื่องในงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559

ประกาศผลการประกวดวาดภาพเนื่องในงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2559

      ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงานม.อวิชาการ 2559 ดังนี้