วันเด็กแห่งชาติ

ผลการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ"

ประกาศผลการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ดังนี้

  • กิจกรรมการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  หัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ"
  • กิจกรรม Techno Colorful ตอน "Bingo ตามรอยพ่อ"
  • กิจกรรมแต้มสีหนุกๆ หนมไทยแสนอร่อย

     ณ อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง หอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ 

Pages