รายงานการใช้บริการเอกสารคำสอนออนไลน์

เลขที่ ผู้ใช้บริการ รหัสวิชา เอกสาร จำนวน ส่งเอกสาร ต้องการใช้เอกสาร ผู้ผลิต ผู้มารับเอกสาร สถานะเอกสาร
2,592 อ.กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง 263-303 29 หน้า 33 ชุด 30/04/2018 - 21:45 01/05/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,591 อ.กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง 263-412 25 หน้า 12 ชุด 30/04/2018 - 21:45 01/05/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,590 อ.กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง 263-203 26 หน้า 16 ชุด 30/04/2018 - 21:45 01/05/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,589 อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน 427-105 36 หน้า 70 ชุด 30/04/2018 - 13:15 01/05/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,588 อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน 427-105 33 หน้า 70 ชุด 30/04/2018 - 13:00 01/05/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,587 อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน 431-213 40 หน้า 65 ชุด 30/04/2018 - 12:45 01/05/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,586 อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน 431-331 86 หน้า 79 ชุด 30/04/2018 - 12:45 01/05/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,585 อ.อริยา คูหา 268-204 17 หน้า 77 ชุด 30/04/2018 - 10:30 30/04/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,584 อ.อริยา คูหา 268-204 8 หน้า 29 ชุด 30/04/2018 - 10:30 30/04/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,583 อ.นันทิดา กูลเกื้อ 417-222 12 หน้า 102 ชุด 27/04/2018 - 11:00 27/04/2018 - 15:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,582 อ.ดีเด่น เบ็ญฮารูน 261-202 14 หน้า 65 ชุด 26/04/2018 - 14:15 27/04/2018 - 08:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,583 อ.nnapa 417-203 3 หน้า 248 ชุด 26/04/2018 - 13:30 27/04/2018 - 13:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,582 อ.sk32 732-483 18 หน้า 20 ชุด 26/04/2018 - 13:30 27/04/2018 - 13:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,581 อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 732-263 22 หน้า 7 ชุด 26/04/2018 - 10:30 27/04/2018 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,580 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-214 1 หน้า 140 ชุด 24/04/2018 - 09:45 25/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,579 อ.damrong.s 426-105 2 หน้า 55 ชุด 24/04/2018 - 09:45 25/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,578 อ.จารุวรรณ หนูช่วย 417-111 1 หน้า 126 ชุด 24/04/2018 - 09:30 25/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,577 อ.ซาวาวี ปะดาอามิน 431-141 3 หน้า 101 ชุด 23/04/2018 - 16:45 24/04/2018 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,576 อ.อภิรักษ์ โพธิทัพพะ 910-101 54 หน้า 70 ชุด 23/04/2018 - 10:30 24/04/2018 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,575 อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน 431-312 170 หน้า 27 ชุด 23/04/2018 - 10:30 24/04/2018 - 16:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,574 อ.รัญชิดา สังขดวง 441-311 13 หน้า 37 ชุด 23/04/2018 - 10:30 23/04/2018 - 13:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,573 อ.nayemimg 434-346 9 หน้า 25 ชุด 23/04/2018 - 09:45 23/04/2018 - 15:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,572 อ.nayemimg 434-204 10 หน้า 15 ชุด 23/04/2018 - 09:45 25/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,571 อ.damrong.s 426-451 9 หน้า 13 ชุด 23/04/2018 - 09:45 24/04/2018 - 15:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,570 อ.attasun 747-431 6 หน้า 49 ชุด 23/04/2018 - 09:45 24/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,569 อ.nattapong 425-206 20 หน้า 16 ชุด 23/04/2018 - 09:00 24/04/2018 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,568 อ.nattapong 425-206 23 หน้า 16 ชุด 23/04/2018 - 09:00 24/04/2018 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,567 อ.nattapong 425-206 22 หน้า 16 ชุด 23/04/2018 - 09:00 24/04/2018 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,566 อ.nattapong 425-205 26 หน้า 35 ชุด 23/04/2018 - 09:00 24/04/2018 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,565 อ.nattapong 425-206 13 หน้า 16 ชุด 20/04/2018 - 16:00 24/04/2018 - 14:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,564 อ.nattapong 425-205 17 หน้า 35 ชุด 20/04/2018 - 15:45 24/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,563 อ.nattapong 425-205 17 หน้า 35 ชุด 20/04/2018 - 15:15 24/04/2018 - 14:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,562 อ.nattapong 425-205 8 หน้า 35 ชุด 20/04/2018 - 15:15 24/04/2018 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,561 อ.arthit.i 712-151 10 หน้า 20 ชุด 20/04/2018 - 14:15 23/04/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,560 อ.arthit.i 746-101 1 หน้า 10 ชุด 20/04/2018 - 14:15 23/04/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,559 อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮีสซัน 451-312 178 หน้า 27 ชุด 20/04/2018 - 10:45 24/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,558 อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮีสซัน 431-213 178 หน้า 65 ชุด 20/04/2018 - 10:45 24/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,557 อ.arthit.i 746-101 1 หน้า 10 ชุด 20/04/2018 - 10:30 23/04/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,556 อ.arthit.i 746-101 2 หน้า 10 ชุด 20/04/2018 - 10:30 23/04/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,555 อ.cdoungma 264-211 3 หน้า 20 ชุด 20/04/2018 - 10:30 23/04/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,554 อ.nnapa 417-203 2 หน้า 245 ชุด 20/04/2018 - 10:15 20/04/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,553 อ.พิณทิพย์ จันทรเทพ 732-331 51 หน้า 12 ชุด 20/04/2018 - 09:30 23/04/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,552 อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 732-261 30 หน้า 7 ชุด 20/04/2018 - 09:30 22/04/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,551 อ.ไซนุน จารง 415-313 10 หน้า 5 ชุด 19/04/2018 - 16:15 24/04/2018 - 13:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,550 อ.อมมี เบณจมะ 718-334 20 หน้า 51 ชุด 19/04/2018 - 15:45 20/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,549 อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮีสซัน 431-331 71 หน้า 79 ชุด 19/04/2018 - 14:30 24/04/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,548 อ.พิณทิพย์ จันทรเทพ 732-331 35 หน้า 53 ชุด 19/04/2018 - 14:30 22/04/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,547 อ.สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 732-263 15 หน้า 8 ชุด 19/04/2018 - 14:30 20/04/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,546 อ.นัฐวุฒิ ศรีไชยัตน์ 722-341 19 หน้า 28 ชุด 19/04/2018 - 14:15 20/04/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,545 อ.นัฐวุฒิ ศรีไชยัตน์ 722-341 13 หน้า 28 ชุด 19/04/2018 - 13:45 20/04/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว

Pages