รายงานการใช้บริการเอกสารคำสอนออนไลน์

เลขที่ ผู้ใช้บริการ รหัสวิชา เอกสาร จำนวน ส่งเอกสาร ต้องการใช้เอกสาร ผู้ผลิต ผู้มารับเอกสาร สถานะเอกสาร
2,375 อ.รุสดี มะซอ 413-112 5 หน้า 135 ชุด 17/11/2017 - 16:30 22/11/2017 - 10:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,374 อ.สมรักษ์ พันธ์ผล 722-371 28 หน้า 16 ชุด 17/11/2017 - 16:30 22/11/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,373 อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 282-210 13 หน้า 27 ชุด 17/11/2017 - 16:30 20/11/2017 - 08:00 มูฮัมมัดซากี บูละ เสร็จแล้ว
2,372 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-325 1 หน้า 45 ชุด 17/11/2017 - 15:15 21/11/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,371 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-325 1 หน้า 45 ชุด 17/11/2017 - 15:00 21/11/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,370 อ.arthit.i 746-371 1 หน้า 15 ชุด 17/11/2017 - 14:45 20/11/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,369 อ.arthit.i 746-371 1 หน้า 15 ชุด 17/11/2017 - 14:45 20/11/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,368 อ.ศิวพร ปิ่นแก้ว 718-319 11 หน้า 51 ชุด 17/11/2017 - 14:00 23/11/2017 - 15:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,367 อ.ศิวพร ปิ่นแก้ว 718-111 10 หน้า 35 ชุด 17/11/2017 - 14:00 20/11/2017 - 15:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,366 อ.อับดุลอาซิส อับดุลวาฮับ 421-343 7 หน้า 20 ชุด 17/11/2017 - 11:45 21/11/2017 - 15:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,365 อ.อับดุลอาซิส อับดุลวาฮับ 421-231 9 หน้า 28 ชุด 17/11/2017 - 11:45 22/11/2017 - 08:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,364 อ.Yuki Kon 415-372 8 หน้า 9 ชุด 17/11/2017 - 11:45 20/11/2017 - 08:30 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,363 อ.Yuki Kon 415-372 19 หน้า 9 ชุด 17/11/2017 - 11:45 20/11/2017 - 08:30 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,362 อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 425-435 9 หน้า 40 ชุด 17/11/2017 - 11:30 22/11/2017 - 09:30 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,361 อ.วันเพ็ญ นากลือ 721-231 4 หน้า 87 ชุด 17/11/2017 - 11:00 20/11/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,360 อ.arthit.i 262-416 1 หน้า 50 ชุด 17/11/2017 - 10:00 17/11/2017 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,359 อ.ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 730-421 58 หน้า 20 ชุด 17/11/2017 - 10:00 20/11/2017 - 09:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,358 อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 282-363 12 หน้า 31 ชุด 17/11/2017 - 10:00 20/11/2017 - 10:00 มูฮัมมัดซากี บูละ กำลังผลิต
2,357 อ.watchrin.n 268-203 12 หน้า 30 ชุด 16/11/2017 - 14:45 20/11/2017 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,356 อ.watchrin.n 268-232 7 หน้า 6 ชุด 16/11/2017 - 14:45 20/11/2017 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,355 อ.watchrin.n 268-232 14 หน้า 6 ชุด 16/11/2017 - 14:30 20/11/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,354 อ.นายือมิง 434-311 16 หน้า 86 ชุด 16/11/2017 - 14:00 17/11/2017 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,353 อ.สมนึก สอนนอก 732-251 65 หน้า 10 ชุด 16/11/2017 - 14:00 20/11/2017 - 10:00 อิลยาส กะลูแป เสร็จแล้ว
2,352 อ.watchrin.n 268-203 15 หน้า 30 ชุด 16/11/2017 - 11:00 17/11/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,351 อ.watchrin.n 268-203 10 หน้า 30 ชุด 16/11/2017 - 11:00 17/11/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,350 อ.watchrin.n 268-203 14 หน้า 30 ชุด 16/11/2017 - 10:30 17/11/2017 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,349 อ.watchrin.n 268-203 18 หน้า 30 ชุด 16/11/2017 - 10:30 17/11/2017 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,348 อ.watchrin.n 268-203 24 หน้า 30 ชุด 16/11/2017 - 10:30 17/11/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,347 อ.damrong.s 426-431 6 หน้า 27 ชุด 16/11/2017 - 09:45 20/11/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,346 อ.จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์ 264-210 8 หน้า 38 ชุด 16/11/2017 - 09:45 20/11/2017 - 13:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,345 อ.จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์ 268-101 31 หน้า 74 ชุด 16/11/2017 - 09:45 17/11/2017 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,344 อ.จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์ 268-101 19 หน้า 74 ชุด 16/11/2017 - 09:45 17/11/2017 - 15:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,343 อ.จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์ 264-210 9 หน้า 38 ชุด 15/11/2017 - 16:15 20/11/2017 - 13:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,342 อ.mnifatam 746-111 6 หน้า 29 ชุด 15/11/2017 - 16:00 17/11/2017 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ จรัญ รับงานแล้ว
2,341 อ.chakorn.p 434-202 17 หน้า 100 ชุด 15/11/2017 - 15:30 17/11/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,340 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-351 2 หน้า 50 ชุด 15/11/2017 - 15:15 20/11/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,339 อ.ณัฐพงษ์ 730-331 29 หน้า 13 ชุด 15/11/2017 - 15:15 17/11/2017 - 13:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
2,338 อ.อภิรดี สรวิสูตร 426-316 30 หน้า 25 ชุด 15/11/2017 - 15:15 22/11/2017 - 13:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
2,337 อ.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง 414-350 7 หน้า 23 ชุด 15/11/2017 - 15:00 17/11/2017 - 08:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
2,336 อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 413-311 4 หน้า 65 ชุด 15/11/2017 - 15:00 17/11/2017 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
2,335 อ.วิชนีย์ 419-315 6 หน้า 7 ชุด 15/11/2017 - 15:00 17/11/2017 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
2,334 อ.ชุติกาญจน์ 763-344 5 หน้า 55 ชุด 15/11/2017 - 15:00 23/11/2017 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
2,333 อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 413-211 10 หน้า 110 ชุด 15/11/2017 - 15:00 17/11/2017 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
2,332 อ.รุสลัน อุทัย 413-431 4 หน้า 57 ชุด 15/11/2017 - 14:45 20/11/2017 - 09:00 อิลยาส กะลูแป เสร็จแล้ว
2,331 อ.nwatcharin 268-330 5 หน้า 40 ชุด 15/11/2017 - 14:30 20/11/2017 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,330 อ.nwatcharin 268-211 6 หน้า 20 ชุด 15/11/2017 - 14:30 20/11/2017 - 13:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,329 อ.arthit.i 262-416 1 หน้า 50 ชุด 15/11/2017 - 14:30 17/11/2017 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,328 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-412 2 หน้า 20 ชุด 15/11/2017 - 14:30 17/11/2017 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,327 อ.เจริญ ภคธีรเชียร 721-473 1 หน้า 100 ชุด 15/11/2017 - 13:15 16/11/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
2,326 อ.arthit.i 262-416 17 หน้า 50 ชุด 15/11/2017 - 11:45 17/11/2017 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว

Pages