รายงานการใช้บริการเอกสารคำสอนออนไลน์

เลขที่ ผู้ใช้บริการ รหัสวิชา เอกสาร จำนวน ส่งเอกสาร ต้องการใช้เอกสาร ผู้ผลิต ผู้มารับเอกสาร สถานะเอกสาร
1,073 อ.arthit.i 746-105 1 หน้า 100 ชุด 24/01/2018 - 15:00 26/01/2018 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,072 อ.arthit.i 746-105 1 หน้า 100 ชุด 24/01/2018 - 15:00 26/01/2018 - 10:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,071 อ.arthit.i 746-101 1 หน้า 150 ชุด 24/01/2018 - 14:45 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,070 อ.arthit.i 746-101 1 หน้า 190 ชุด 24/01/2018 - 14:15 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,069 อ.arthit.i 746-101 1 หน้า 190 ชุด 24/01/2018 - 14:15 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,068 อ.arthit.i 746-101 4 หน้า 17 ชุด 24/01/2018 - 14:15 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,067 อ.nnapa 417-111 1 หน้า 130 ชุด 24/01/2018 - 14:15 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,066 อ.arthit.i 746-101 1 หน้า 150 ชุด 24/01/2018 - 14:00 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,065 อ.arthit.i 746-101 4 หน้า 17 ชุด 24/01/2018 - 14:00 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,064 อ.arthit.i 746-101 4 หน้า 38 ชุด 24/01/2018 - 14:00 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,063 อ.arthit.i 746-101 4 หน้า 38 ชุด 24/01/2018 - 14:00 24/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,062 อ.cdoungma 264-312 31 หน้า 4 ชุด 24/01/2018 - 13:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,061 อ.niyoh chalong 415-431 11 หน้า 17 ชุด 24/01/2018 - 13:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,060 อ.niyoh chalong 415-431 14 หน้า 17 ชุด 24/01/2018 - 13:30 25/01/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,059 อ.pnirati 730-312 24 หน้า 14 ชุด 24/01/2018 - 13:30 25/01/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,058 อ.santhana 748-424 10 หน้า 30 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,057 อ.จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์ 268-332 236 หน้า 14 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 15:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,056 อ.มายือนิง อิสอ 747-332 32 หน้า 38 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 15:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,055 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-323 3 หน้า 40 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,054 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-323 2 หน้า 40 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,053 อ.tatdow-p 748-424 16 หน้า 27 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,052 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-223 4 หน้า 30 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,051 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-223 8 หน้า 30 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,050 อ.tatdow-p 748-424 20 หน้า 27 ชุด 24/01/2018 - 09:15 25/01/2018 - 16:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,049 อ.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง 414-367 60 หน้า 38 ชุด 23/01/2018 - 16:15 25/01/2018 - 08:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,048 อ.อับดุลอาซิส อับดุลวาฮับ 421-131 10 หน้า 24 ชุด 23/01/2018 - 16:15 29/01/2018 - 13:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,047 อ.Abdulai M.kaba 780-335 155 หน้า 40 ชุด 23/01/2018 - 16:15 25/01/2018 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,046 อ.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 762-202 171 หน้า 55 ชุด 23/01/2018 - 16:15 24/01/2018 - 10:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,045 อ.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ 723-112 18 หน้า 35 ชุด 23/01/2018 - 16:15 26/01/2018 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,044 อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 282-210 18 หน้า 30 ชุด 23/01/2018 - 16:00 24/01/2018 - 08:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,043 อ.สุณีย์ บุญกำเหนิด 712-464 20 หน้า 17 ชุด 23/01/2018 - 16:00 26/01/2018 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,042 อ.สุณีย์ บุญกำเหนิด 718-335 10 หน้า 37 ชุด 23/01/2018 - 16:00 26/01/2018 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,041 อ.พัชรินทร์ 712-371 32 หน้า 31 ชุด 23/01/2018 - 16:00 25/01/2018 - 14:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,040 อ.ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 722-273 14 หน้า 22 ชุด 23/01/2018 - 16:00 25/01/2018 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,039 อ.นัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์ 722-341 20 หน้า 29 ชุด 23/01/2018 - 16:00 25/01/2018 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,038 อ.ปวิชญา 1038 20 หน้า 36 ชุด 23/01/2018 - 15:45 25/01/2018 - 10:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,037 อ.Hou Wanrong 412-462 22 หน้า 15 ชุด 23/01/2018 - 15:45 30/01/2018 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,036 อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 732-261 24 หน้า 7 ชุด 23/01/2018 - 15:45 27/01/2018 - 09:00 อิลยาส กะลูแป กำลังผลิต
1,035 อ.psirima 418-204 25 หน้า 11 ชุด 23/01/2018 - 14:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,034 อ.siripen 748-121 28 หน้า 44 ชุด 23/01/2018 - 14:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,033 อ.siripen 748-121 41 หน้า 44 ชุด 23/01/2018 - 14:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,032 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-366 4 หน้า 48 ชุด 23/01/2018 - 14:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,031 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-366 4 หน้า 48 ชุด 23/01/2018 - 14:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,030 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-223 6 หน้า 30 ชุด 23/01/2018 - 14:45 08/02/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,029 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-191 8 หน้า 70 ชุด 23/01/2018 - 14:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,028 อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 417-191 7 หน้า 70 ชุด 23/01/2018 - 14:45 25/01/2018 - 10:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,027 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-223 10 หน้า 30 ชุด 23/01/2018 - 14:30 25/01/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,026 อ.damrong.s 426-105 13 หน้า 60 ชุด 23/01/2018 - 13:30 24/01/2018 - 11:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,025 อ.วรรณกร ลิขิตปัญญาโชติ 421-223 20 หน้า 30 ชุด 23/01/2018 - 13:30 25/01/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว
1,024 อ.jirachai 412-233 13 หน้า 28 ชุด 23/01/2018 - 13:30 24/01/2018 - 10:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ เสร็จแล้ว

Pages