รายการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ ผู้ใช้บริการ รายละเอียด กำหนดส่งงาน ผู้ปฏิบัติงาน ราคา (บาท) ชำระเงิน สถานะชิ้นงาน
153/61 คณิศร รักจิตร

พิมพ์วารสารวิทยบริการ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 สำหรับบรรณารักษ์ตรวจสอบรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม

24/01/2018 - 11:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
152/61 นูรุดดีน มูลทรัพย์

พิมพ์เกียรติบัตร ขนาดA4 จำนวน 49 แผ่น

24/01/2018 - 09:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 612.50 ใบเสร็จ11/2 ส่งมอบงานแล้ว
151/61 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม

พิมพ์ไวนิล ขนาด 237x102 cm. จำนวน 15 แผ่น

23/01/2018 - 14:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
150/61 มัสวารี ดอมาดา

พิมพ์หนังสือรายการอาหารแลกเปลี่ยน จำนวน 3 เล่ม

23/01/2018 - 10:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ กำลังผลิต
149/61 มัสวารี ดอมาดา

ถ่ายโมเดลอาหาร

23/01/2018 - 10:45 อนุภาพ ด้วงนิ่ม กำลังผลิต
148/61 สุณีย์ บุญกำเหนิด

ผลิต DVD สื่อการสอนการปรุงอาหารประเภทแกงที่มีกระทิเป็นส่วนประกอบ จำนวน 4 ชุด

23/01/2018 - 10:30 คณิศร รักจิตร 240.00 กำลังผลิต
147/61 พระวิภัทร ศรุติพรหม

พิมพ์หนังสือ A5 ใสสันทากาว ปกสีขาว จำนวน 1 เล่ม

23/01/2018 - 09:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 47.95 ใบเสร็จ9/30 ส่งมอบงานแล้ว
146/61 อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

พิมพ์ไวนิล 140x30 cm. จำนวน 2 แผ่น

23/01/2018 - 09:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
145/61 คณิศร รักจิตร

พิมพ์เอกสารสี riso กระดาษ mate 120 แกรม พิมพ์แบบหน้าเดียว จำนวน 31 หน้า จำนวน 3 ชุด

23/01/2018 - 09:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 418.50 ใบเสร็จ9/29 ส่งมอบงานแล้ว
144/61 ลาตีปะ แวเล๊าะ

พิมพ์เกียรติบัตรวันเด็ก 61 จำนวน

22/01/2018 - 10:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ กำลังผลิต
143/61 ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว

กระดาษ Photo ขนาด 90X120 cm

22/01/2018 - 10:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 864.00 กำลังผลิต
142/61 ฮารมณ์ เบ็ญอับดุลลาร์

พิมพ์ไวนิล ขนาด 60x45 จำนวน 10 แผ่น

19/01/2018 - 11:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
141/61 ถิตติญา อาจเที่ยงธรรม

ตัดกระดาษ

18/01/2018 - 11:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
140/61 สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

พิมพ์ไวนิล ขนาด 114x200 cm.จำนวน 3 แผ่น

17/01/2018 - 13:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 1,500.00 ใบเสร็จ11/1 ส่งมอบงานแล้ว
140/61 สุใจ ส่วนไพโรจน์

สแกนไวรัสในแฮนดี้ไดร์ จำนวน 2 อัน

16/01/2018 - 15:45 อดุลย์ วันสุไลมาน 100.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
139/61 ฮารมณ์ เบ็ญอับดุลลาร์

พิมพ์บัตร เข้า-ออก ขนาด 7.5x4.5 cm. จำนวน 5000 ดวง

16/01/2018 - 15:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
138/61 การะเกตุ ประทานชาโน

vtr 1 
เข้าเล่ม 5 เล่ม

15/01/2018 - 11:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ ยกเลิก
137/61 พงศ์เทพ บุญเสินนิรันทร์

พิมพ์เอกสารสี จำนวน 1 เล่ม

12/01/2018 - 14:15 ลาตีปะ แวเล๊าะ 190.00 ใบเสร็จ8/47 ส่งมอบงานแล้ว
136/61 ลาตีปะ แวเล๊าะ

พิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A 4 จำนวน 15 แผ่น

10/01/2018 - 14:15 ลาตีปะ แวเล๊าะ 37.50 ใบเสร็จ8/45 ส่งมอบงานแล้ว
135/61 มะรอปี สาแม

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 75x115 cm. จำนวน 1 แผ่น

10/01/2018 - 14:15 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 431.25 ใบเสร็จ11/2 ส่งมอบงานแล้ว
134/61 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 120x150 cm. จำนวน 1 แผ่น
พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 120x280 cm. จำนวน 1 แผ่น
ค่าโฟมบอร์ด ขนาด 120x 240 cm. จำนวน 2 แผ่น แผ่นละ 330 บาท

10/01/2018 - 14:00 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 3,240.00 ใบเสร็จ9/26 ส่งมอบงานแล้ว
133/61 คณิศร รักจิตร

พิมพ์เอกสาร leser ขาว-ดำ จำนวน 4 ชุด

10/01/2018 - 13:15 ลาตีปะ แวเล๊าะ 356.20 ใบเสร็จ8/46 ส่งมอบงานแล้ว
132/61 ไซร์หนับ หวันอิ

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 75x115 cm. จำนวน 1 แผ่น

09/01/2018 - 15:30 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 431.25 ใบเสร็จ11/2 ส่งมอบงานแล้ว
131/61 ฮารมณ์ เบ็ญอับดุลลาร์

พิมพ์ไวนิล ขนาด 60x30 cm. จำนวน 3 แผ่น

09/01/2018 - 14:15 ลาตีปะ แวเล๊าะ 118.80 ใบส่งของ34/21 ส่งมอบงานแล้ว
130/61 นูรุดดีน มูลทรัพย์

พิมพ์โปสเตอร์สี  ขนาด A4 กระดาษอาร์ตมัน จำนวน 90 แผ่น

09/01/2018 - 11:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ 1,125.00 ใบเสร็จ11/2 ส่งมอบงานแล้ว
129/61 วนิดา เจียรกุลประเสริฐ

พิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม

09/01/2018 - 10:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 600.00 ใบส่งของ34/16 ส่งมอบงานแล้ว
128/61 นูรียะห์ ดาแซ

พิมพ์เอกสาร (หน้าเดียว) ขาว-ดำ จำนวน 500 แผ่น

09/01/2018 - 09:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 175.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
127/61 ภานุวัฒน์ สาระพร

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 75x115 cm.จำนวน 1 แผ่น

08/01/2018 - 16:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 431.25 ใบเสร็จ11/2 ส่งมอบงานแล้ว
126/61 สุภาวดี ศิยะพงศ์

ถ่ายทำวิดีโอการแสดงผลงานและนวัตกรรมของบุคลากร วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ.โรงแรม ปาร์ควิว รีสอร์ทปัตตานี

08/01/2018 - 10:00 คณิศร รักจิตร กำลังผลิต
125/61 ซูไรดา โต๊ะเด็ง

พิมพ์เอกสาร จำนวน 26 หน้า เย็บมุงหลังคา จำนวน 450 ชุด

05/01/2018 - 11:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 6,750.00 ใบเสร็จ9/27 ส่งมอบงานแล้ว
124/61 อรอนงค์ พึงจิตร

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขาว ขนาด A4 จำนวน 14 แผ่น

03/01/2018 - 16:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 168.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
123/61 วรรณลี ปราโมทย์อนันท์

พิมพ์เอกสาร ขาว-ดำ (หน้า-หลัง) นำกระดาษมาเอง จำนวน 500 แผ่น

03/01/2018 - 14:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 550.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
122/61 ไลลาฟี อิสกันท์

ผลิต DVD จำนวน 5 แผ่น 

03/01/2018 - 14:30 พรหม จันทาโพธิ์ 300.00 ใบเสร็จ9/25 ส่งมอบงานแล้ว
121/61 คณิศร รักจิตร

พิมพ์สมุดบันทึกปฏิบัติงาน จำนวน 52 หน้า จำนวน 20 เล่ม

03/01/2018 - 13:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 696.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
120/61 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม

พิมพ์ไวนิล ขนาด 80x120  cm. จำนวน 4 แผ่น

03/01/2018 - 09:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 844.80 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
119/61 ไฮซัม ขออูมา

จัดพิมพ์ข้อสอบในวันพฤหัสที่ 4 มกราคม  2561 เวลา 16.30 น.
พิมพ์ข้อสอบวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 หน้า 2 มุม จำนวน 106 ชุด
พิมพ์ข้อสอบคณิตศาสตร์ จำนวน 8 หน้า  จำนวน 106 ชุด
พิมพ์ข้อสอบอังกฤษ จำนวน 12 หน้า  จำนวน 106 ชุด

03/01/2018 - 09:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 3,376.10 ใบเสร็จ9/31 ส่งมอบงานแล้ว
118/61 นันทิดา กูลเกื้อ

ขอใช้ห้อง studio เพื่อถ่ายทำวิดีโอการสอบอ่าน ของนักศึกษารายวิชา 417-223 เวลา 08.30 -10.00 น. 1 กล้อง
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เทคนิคในการอัดวิดีโอ การอ่านบทของนักศึกษา 1 ชั่วโมง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ห้อง Exhibition เวลา 15.00-16.00 น.

03/01/2018 - 08:45 อนุภาพ ด้วงนิ่ม 1,215.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
117/61 อดิศา เบญจรัตนานนท์

บันทึกวิดีโอ รายวิชา 417-352 จำนวน 1 กล้อง

03/01/2018 - 08:45 อนุภาพ ด้วงนิ่ม 1,000.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
116/61 ศรัญยา

พิมพ์หนังสือ booklet ขนาด A5 จำนวน 44 หน้า จำนวน 3 เล่ม

29/12/2017 - 09:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 825.00 ใบเสร็จ9/23 ส่งมอบงานแล้ว
115/61 อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

พิมพ์แบบฟอร์มขอใช้อาคารเรียนรวม จำนวน 1500 แผ่น 

29/12/2017 - 09:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 825.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
114/61 ฮารมณ์ เบ็ญอับดุลลาร์

พิมพ์ไวนิล ขนาด 120x60 cm. จำนวน 10 แผ่น

28/12/2017 - 16:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ 1,584.00 ใบส่งของ34/21 ส่งมอบงานแล้ว
113/61 รอกิ

พิมพ์สมุด Booklet ขนาด A5 36 หน้า จำนวน 4 เล่ม
พิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A3 จำนวน 3 แผ่น

28/12/2017 - 15:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 975.00 ใบเสร็จ9/22 ส่งมอบงานแล้ว
112/61 อริยา คูหา

กระดาษ Matt 120 แกรม injet จำนวน 10 เล่ม

28/12/2017 - 15:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 860.00 กำลังผลิต
111/61 จอมใจ เพชรกล้า

พิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 3 แผ่น

28/12/2017 - 15:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 37.50 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
110/61 อัสมะห์ โวะ

พิมพ์วารสาร ขนาดa5 จำนวน 5 เล่ม

28/12/2017 - 14:30 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 1,250.00 ใบเสร็จ9/24 ส่งมอบงานแล้ว
109/61 นวมน จันทร์กลิ่น

พิมพ์ ส.ค.ส.จำนวน 1200 แผ่น

28/12/2017 - 14:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
108/61 นิคม แดงมะเเจ้ง

ออกแบบไวนิลพร้อมพิมพ์ ขนาด 120x50 cm จำนวน 1 แผ่น

25/12/2017 - 10:30 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 182.00 ใบเสร็จ8/39 ส่งมอบงานแล้ว
107/61 รอกิ มะแซ

พิมพ์งาน ขนาด A5 จำนวน 2 แผ่น

25/12/2017 - 09:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 491.00 ใบเสร็จ8/38 ส่งมอบงานแล้ว
106/61 อาจารย์ มะเนาะ ยูเด็น

พิมพ์ ส.ค.ส.2561 กระดาษการ์ดขาว จำนวน 40 ใบ

20/12/2017 - 13:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 200.00 ใบเสร็จ8/34 ส่งมอบงานแล้ว
105/61 นางชญาณี จิตรุ่งเรืองรัตน์ (งานของภรรยาคุณภัทธ์ เอมวัฒน์)

ไวนิล พระราชกรณียกิจ ขนาด 130 x 60 ซ.ม.จำนวน 1 ผืน

20/12/2017 - 10:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 128.00 ใบเสร็จ8/31 ส่งมอบงานแล้ว

Pages