รายการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ ผู้ใช้บริการ รายละเอียด กำหนดส่งงาน ผู้ปฏิบัติงาน ราคา (บาท) ชำระเงิน สถานะชิ้นงาน
48/61 คณิตา นัจจิรกุล

พิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม

17/11/2017 - 16:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
47/61 ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์

อัดวีดีโอวันที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 09.20-10.30 น. ห้อง 846

เวลา 12.40-13.20 น. ห้อง 622

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

17/11/2017 - 15:00 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
46/61 รัชนก ผ่องอำไพ

พิมพ์เอกสาร ขาว/ดำ (นำกระดาษมาเอง) จำนวน 13 แผ่น

17/11/2017 - 14:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
45/61 อริยา คูหา

ออกแบบส่วนปกหนังสือ

17/11/2017 - 11:30 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา กำลังผลิต
44/61 อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์

บันทึกรายการเรียนการสอน วันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 13.00-15.00 น. ติดต่อประสานงานกับคุณคณิศร แล้ว

17/11/2017 - 09:30 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
43/61 จันทิมา จริยวัตกุล

พิมพ์เอกสาร ขาว-ดำ ต้นฉบับ 1 หน้า (หน้าเดียว) นำกระดาษมาเอง จำนวน 230 แผ่น

16/11/2017 - 14:45 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 80.50 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
42/61 ปริญญา สาดีน

ขอใช้ห้องสตูดิโอ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

16/11/2017 - 14:15 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
41/61 กฤตบุญ เพียรเจริญ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

16/11/2017 - 11:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ กำลังผลิต
40/61 พัฒนสุดา ศิรินพงศ์

พิมพ์หนังสือ ขนาด A5 (มุงหลังคา) จำนวน 80 เล่ม

16/11/2017 - 10:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
39/61 ณัฐกานต์ นฤมล

บันทึกวีดีโอการแสดงตารีตีมอ จำนวน 1
ถ่ายภาพนิงการแสดงตารีตีมอ จำนวน 1

16/11/2017 - 10:30 คณิศร รักจิตร 3,200.00 กำลังผลิต
38/61 ศิรัญญา รับไทรทอง

ขอใช้ห้อง studio วันที่ 15/11/60 เวลา 13.30 น.-16.30 น. 3 ชั่วโมง

15/11/2017 - 13:45 อนุภาพ ด้วงนิ่ม 645.00 ส่งมอบงานแล้ว
37/61 รุสลัน ยูโซะ

จดหมายข่าวโรงเรียน จำนวน 550 ชุด

14/11/2017 - 15:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
36/61 ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

พิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A3 จำนวน 5 แผ่น

14/11/2017 - 15:45 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 125.00 ใบเสร็จ9/8 ส่งมอบงานแล้ว
35/61 ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

หนังสือเขียนสีน้ำ จำนวน 6 เล่ม

14/11/2017 - 15:45 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 1,056.00 ใบเสร็จ8/12 ส่งมอบงานแล้ว
34/61 ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์

อัดวิดีโอการสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.20-10.00 น. และ 13.30-14.00 น.

14/11/2017 - 13:15 คณิศร รักจิตร อยู่ระหว่างประสานงาน
33/61 นิชดา ดวงสุริยา

ขอใช้ห้องคอมชั้น 2 วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 13.30 -16.30 น. นักศึกษาที่มาดูงานมีทั้งหมด 22 คน 3 ชั่วโมง

14/11/2017 - 09:45 อดุลย์ วันสุไลมาน 645.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
32/61 อำนาจ สุคนเขตร์

VDO บันทึกการใช้งานเครื่องพิมพ์ Riso วันที่ 14-15 พ.ย.60 จำนวน 1 กล้อง

14/11/2017 - 09:45 คณิศร รักจิตร กำลังผลิต
31/61 กันยปริน ทองสามสี

พิมพ์บทความวิจัย 7 เล่ม-สี (ปก)1 แผ่น
                            -ขาว/ดำ 19 แผ่น
                            - เข้าเล่มใส่สันทากาว

14/11/2017 - 09:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
30/61 มนูญ

ออกแบบพร้อมพิมพ์ไวนิลป้ายโรงเรียน ขนาด 2x1 m จำนวน 4 ป้าย

14/11/2017 - 09:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ กำลังผลิต
29/61 นางสาว รุซนา ดาโอ๊ะ

ขอใช้ห้องสตูดิโอวันที่ 10 พ.ย.60 เวลา 14.00-16.30 น.

10/11/2017 - 14:00 คณิศร รักจิตร 500.00 ไม่คิดค่าบริการ รอมอบหมาย
28/61 อ.นารีรัตน์ วัฒนเวนุ

ค่ายวีดีโอบทสนทนาภาษาจีน

วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 8 กลุ่ม

วันที่ 23 พ.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น. จำนวน 1 กลุ่ม

10/11/2017 - 09:15 คณิศร รักจิตร ไม่คิดค่าบริการ รอมอบหมาย
27/61 นาย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

ออกแบบพร้อมพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด 75x90 cm. จำนวน 1 แผ่น

09/11/2017 - 14:30 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 337.50 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
26/61 มนทิรา อินทร์แก้ว

พิมพ์สติ๊กเกอร์ทะเบียนพัสดุ จำนวน 2 แผ่น

09/11/2017 - 14:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
25/61 อ.หริรักษ์ แก้วกับทอง

ขอยืมไฟร้อนสตูดิโอ จำนวน 1 ชุด

09/11/2017 - 11:00 คณิศร รักจิตร ไม่คิดค่าบริการ รอมอบหมาย
24/61 นางสาวฮูซนา ดาโอ๊ะ

ขอใช้ห้องสตูดิโอ วันที่ 8 พ.ย.2560 เวลา 09.00-16.30 น.

08/11/2017 - 16:00 คณิศร รักจิตร 1,000.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
23/61 นายอำนาจ สุคนเขตร์

พิมพ์ A4 หน้า-หลัง เย็บมุมซ้าย

07/11/2017 - 11:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
22/61 กฤษฎ์ คงสีพุฒ

สมุดบันทึกแนะนำผู้ใช้บริการ ออกแบบปก+พิมพ์เนื้อใน  จำนวน 100 เล่ม

06/11/2017 - 14:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ กำลังผลิต
21/61 อนุภาพ ด้วงนิ่ม

พิมพ์เอกสารแบบสอบถาม (หน้า- หลัง) ต้นฉบับ 2 หน้า จำนวน 500 แผ่น

03/11/2017 - 16:15 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 550.00 ใบเสร็จ9/9 ส่งมอบงานแล้ว
20/61 ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ

พิมพ์โปสเตอร์ (กระดาษโฟโต้) ขนาด 57 x 91 cm. จำนวน 1 แผ่น

03/11/2017 - 13:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ 259.35 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
19/61 สมบัติ นพจนสุภาพ

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 57x91 cm. จำนวน 1 แผ่น

03/11/2017 - 09:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ 259.35 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
18/61 จันธิรา แก้วศรีทอง

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 23.5 x33.5 นิ้ว (60x85 cm.) จำนวน 1 แผ่น

03/11/2017 - 09:15 ลาตีปะ แวเล๊าะ 255.00 ใบเสร็จ8/10 ส่งมอบงานแล้ว
17/61 นุสรา โต๊ะเซะ

พิมพ์โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ขนาด 57x91 cm .จำนวน 1 แผ่น

02/11/2017 - 14:45 ลาตีปะ แวเล๊าะ 259.35 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
16/61 จำรูญ เด่นอุดม

พิมพ์หนังสือ PATANI Sullan Melayu จำนวน 100 เล่ม

02/11/2017 - 14:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
15/61 วรรณลี ปราโมทย์อนันท์

พิมพ์เอกสาร (หน้า-หลัง) ต้นฉบับ 2 หน้า จำนวน 400 แผ่น นำกระดาษมาเอง

02/11/2017 - 14:00 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 280.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
14/61 วันวิสาข์ ธรรมนานนท์

พิมพ์หนังสือ จำนวน 6 เล่ม

01/11/2017 - 15:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ กำลังผลิต
13/61 ฮารมณ์ เบ็ญอับดุลลาร์

พิมพ์ไวนิล ขนาด75x45 cm. จำนวน 10 ผืน

01/11/2017 - 09:30 ลาตีปะ แวเล๊าะ 742.50 ใบส่งของ34/4 ส่งมอบงานแล้ว
12/61 คอลียะ อาดำ

ขอใช้ห้อง Studio ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

01/11/2017 - 09:30 อนุภาพ ด้วงนิ่ม ส่งมอบงานแล้ว
11/61 อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

พิมพ์เอกสาร สี(หน้าเดียว)  ต้นฉบับ 22 แผ่น จำนวน 7 ชุด
พิมพ์ปก ขนาด 12x18 cm. จำนวน 7 ชุด

31/10/2017 - 16:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 1,715.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
10/61 อำนาจ สุคนเขตร์

พิมพ์ Booklet (หน้า-หลัง) 43 แผ่น มุงหลังคา จำนวน 38 ชุด

31/10/2017 - 09:45 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 1,100.10 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
9/61 สุทธิชัย สังข์ทอง

ปรับปรุง App ใน Smart Phone

25/10/2017 - 13:30 อดุลย์ วันสุไลมาน 50.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
8/61 นูรีน

ขอใช้ห้องสตูดิโอ ตั้งแต่ เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2560

25/10/2017 - 11:00 อนุภาพ ด้วงนิ่ม ส่งมอบงานแล้ว
7/61 อัญชลี กล่ำเพ็ชร

พิมพ์โปสเตอร์ ขนาด 80x120 cm.(กระดาษโฟโต้) จำนวน 11 แผ่น

25/10/2017 - 09:15 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 5,280.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
6/61 จุฑารัตน์ ปานผดุง

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 39x22.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

24/10/2017 - 14:45 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา 124.14 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
5/61 ฮารมณ์ เบ็ญอับดุลลาร์

พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 25x15 cm. จำนวน 50 แผ่น
พิมพ์ไวนิล ขนาด 250x120 cm.จำนวน 2 ผืน
พิมพ์ไวนิล ขนาด 250x120 cm.จำนวน 8 ผืน

24/10/2017 - 11:30 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ 7,537.50 ใบส่งของ34/5 ส่งมอบงานแล้ว
4/61 ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ

พิมพ์เอกสารมุงหลังคา หน้า-หลัง จำนวน 50 หน้า 50เล่ม

20/10/2017 - 16:00 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 1,675.00 ไม่คิดค่าบริการ ส่งมอบงานแล้ว
3/61 โรสนานี แวหะยี

พิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A5 (กระดาษแมต 170 แกรม) จำนวน 500 แผ่น

20/10/2017 - 10:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ 1,250.00 ใบเสร็จ8/9 ส่งมอบงานแล้ว
2/61 อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

พิมพ์โปสเตอร์  1 แผ่น

19/10/2017 - 09:30 กฤษฎ์ คงสีพุฒ ยกเลิก
1/61 ฮารมณ์ เบ็ญอับดุลลาร์

พิมพ์ไวนิล ขนาด 100x50 cm. จำนวน 1 แผ่น

17/10/2017 - 14:00 ลาตีปะ แวเล๊าะ 110.00 ใบส่งของ32/44 ส่งมอบงานแล้ว