สถิติการจัดหา/แจ้งซ่อม

แจ้งเมื่อ เรื่อง จำนวน ผู้แจ้ง ประเภท สถานะ
07/09/2017 - 11:32 ถ่ายไฟฉาย 4 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา จัดหา รับของแล้ว
05/09/2017 - 09:29 หมึกพิมพ์ไวนิล 1 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
05/09/2017 - 09:25 สติ้กเกอร์สีขาว 3 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
16/08/2017 - 13:31 เทปกาวเยื่อไม้ 1 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา จัดหา รับของแล้ว
16/08/2017 - 13:29 กาวร้อน 1 ณัฐณรงค์ วิทยธาดา จัดหา รับของแล้ว
01/08/2017 - 14:03 จัดหากาวร้อนเพื่องานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ลาตีปะ แวเล๊าะ จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
27/07/2017 - 15:04 สั่งซื้อไวนิล 1 ลาตีปะ แวเล๊าะ จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
15/05/2017 - 12:19 จัดหาหมึกพิมพ์ อิงเจ็ทสีฟ้าและสีเหลือง 2 กฤษฎ์ คงสีพุฒ จัดหา รับของแล้ว
25/04/2017 - 11:41 เบิกมีดคัดเตอร์ 2 ลาตีปะ แวเล๊าะ จัดหา กำลังดำเนินการ
05/04/2017 - 10:43 จัดหากาวร้อน 1 ลาตีปะ แวเล๊าะ จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
05/04/2017 - 09:30 เครื้อง inkjet color 1 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ แจ้งซ่อม กำลังดำเนินการ
04/04/2017 - 14:38 หมึกพิมพ์ 1 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
04/04/2017 - 14:38 หมึกพิมพ์ 1 เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์ จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
31/03/2017 - 14:51 เครื่องใส่สันทากาว 1 กฤษฎ์ คงสีพุฒ แจ้งซ่อม กำลังดำเนินการ
31/03/2017 - 10:16 แสดงโค้ด C-2101 1 มูฮัมมัดซากี บูละ แจ้งซ่อม ยังไม่ดำเนินการ
28/03/2017 - 14:04 สั่งซื้อสีไวนิล 1 ลาตีปะ แวเล๊าะ จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
28/03/2017 - 09:43 เครื่องพิมพ์ 951 1 ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ แจ้งซ่อม ยังไม่ดำเนินการ
27/03/2017 - 16:10 จัดหากระดาษการ์ดขาว 1 ลาตีปะ แวเล๊าะ จัดหา ยังไม่ดำเนินการ
27/03/2017 - 13:24 เครื่องใส่สันทากาวมีปัญหา 1 ลาตีปะ แวเล๊าะ แจ้งซ่อม ยังไม่ดำเนินการ
24/03/2017 - 16:31 เครืองพิมพ์ 1051 มีปัญหาพิมพ์มีลายจุด 1 มูฮัมมัดซากี บูละ แจ้งซ่อม เสร็จแล้ว

Pages