การบรรยายทางวิชาการ การปรับตัวและสภาพจิตใจในสถานการณ์ความไม่สงบ