งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการแม่บ้านใหญ่แห่งตึกเทคโนฯ "เสรี สันตะมโน"