รายงานการประชุม

รายงานการประชุมกลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา วันที่ 17 ม.ค.2560