ข่าวสำนักวิทยบริการ

หอสมุดฯ เปิดบริการใหม่ "IT Help Desk"

Wed, 23/08/2017 - 03:13

หอสมุดฯ เปิดบริการ "IT Help Desk" บริการเชิงรุกที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ไอทีแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยการกระจายเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของห้องสมุด (โปรแกรมเมอร์ 3 คน และช่างเทคนิค 2 คน) ไปให้บริการ ณ จุดที่กำหนด ทุกวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. โดยสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดในทุกสัปดาห์ โดยจุดบริการประกอบด้วย
1. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ที่นั่งอ่านหนังสือ)
2. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 (IT-Zone)
3. อาคาร JFK (ตึกเก่า)
4. ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
5. ที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าอาคาร JFK

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการประกาศรับสมัครเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Fri, 21/07/2017 - 08:17

เชิญผู้สนใจสมัครเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ ขอรับและยื่นเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ 

ภาพกิจกรรม PSULINET 2017

Thu, 20/07/2017 - 02:57
ประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนา เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ

Fri, 30/06/2017 - 03:20
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน                       ด้วยทางสำนักวิทยบริการได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และนำข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนาต่อไป                     จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตาม URL    http://evaluation.oas.psu.ac.th/evaluation.php    ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน