การจัดการความรู้ (KM)

Subscribe to การจัดการความรู้ (KM) feed
Updated: 9 min 19 sec ago

การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมดัชนีวารสาร ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

Mon, 18/09/2017 - 14:13

 

การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมดัชนีวารสาร ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Thu, 14/09/2017 - 16:12

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ สัญลักษณ์ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กำหนดขึ้นสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  เพื่อแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหอสมุดฯ ทำให้สะดวกในการจัดเก็บและค้นคืน

สัญลักษณ์ที่หอสมุดฯ กำหนดขึ้นสำหรับการจัดหมวดหมู่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ CD  DVD ซึ่งแบ่งตามขนาดของกล่องบรรจุ เพื่อแยกประเภทและแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์         

 

ภาพที่ 1 ขนาดของกล่อง CD                        ภาพที่ 2 ขนาดของกล่อง DVD

ออกกำลังด้วยการปั่นจักรยาน.....เพื่อสุขภาพ

Wed, 13/09/2017 - 15:30

ออกกำลังด้วยการปั่นจักรยาน.....เพื่อสุขภาพ

 

ข้าวเม่าคลุกน้ำมะพร้าว

Tue, 12/09/2017 - 15:09

ข้าวเม่าคลุกน้ำมะพร้าว

การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST

Fri, 08/09/2017 - 13:41

การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST

   นักศึกษาปี 1 ทุกคนก่อนที่จะยืมทรัพยากรสารสนเทสภายในหอสมุดฯ ได้ต้องผ่านการอบรมการสืบค้น OPAC ก่อน ซึ่งเมื่อเปิดภาคการศึกษาหอสมุดฯ จะเปิดวันอบรมให้นักศึกษาทำการจองกลุ่มวันที่สะดวกเพื่อเข้าอบรม โดยมีขั้นตอนดังนีี้ เมื่อผ่านการอบรมแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเปิดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศให้ โดยมีขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ ดังนี้

1. เข้าเว็บ https://crm.oas.psu.ac.th/index.php?curr=train

2. เลือกผู้ดูแลระบบ เพื่อใส่รหัสผ่าน

Pixabay: Free High Quality Images & MP4

Fri, 08/09/2017 - 11:15

ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

Tue, 05/09/2017 - 10:17

ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

 

สภาพปัญหา/อุปสรรคก่อนการปรับปรุง

การจองทรัพยากรสารสนเทศ

Mon, 04/09/2017 - 16:49

1.       พิมพ์ URL หอสมุดฯ http://tanee.oas.psu.ac.th

 

 2.  คลิกที่ OPAC 

 

3.    ค้นหารายการทรัพยากรที่ต้องการจอง

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

Mon, 04/09/2017 - 13:25

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

 

   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลกับการศึกษาหาความรู้ ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคล ดังนั้นหนึ่งในบริการยืม-คืน ของทางหอสมุดฯ จึงมี เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หรือ Self-Check มาช่วยในการบริการแก่นักศึกษา

ความสุขจากการปลูกไม้ผล

Sat, 02/09/2017 - 17:57

                                              ความสุขจากการปลูกไม้ผล

 

          การปลูกไม้ผล ไม้ผลคือ ต้นไม้ที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทาน เราเรียกลูกหรือผลของมันว่า "ลูกไม้" หรือ "ผลไม้"

สำหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและล้มลุก มีทั้งรับประทานผลสุก และผลดิบ 

          และสำหรับเกษตรกรที่มีฟาร์มเป็นของตนเอง มีผลผลิตจำนวนมาก ในอนาคคอันใกล้นี้จะมีระบบฟาร์มฉลาด

(smart farm)คือระบบการจัดการฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลอย่างครบวงจร ซึึ่งในส่วนของการตรวจวัด

อย่าให้การทำงานมากระทบกับการวิ่ง ลางานแล้วไปกัน "ขนอมมาราธอน 2017!!!"

Mon, 28/08/2017 - 23:02
++งานวิ่งที่อยากวิ่งเพียงเพราะโลโก้มันโดน++     ใจจริงอยากมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มวิ่ง เต็มที่คงได้แค่ 10 กิโล ด้วยความตั้งใจที่อยากให้เป็นหนึ่งในสนามฮาล์ฟของชีวิตเลยอดใจไม่สมัครและซ้อมเพื่อมาปีนี้แทน   คำสำคัญ: 

User Delight (หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)

Sat, 19/08/2017 - 11:43

                                                User Delight การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

          การสร้างความประทับใจ ให้แก่บุคคลที่คุณติดต่อด้วย เป็นการบริการแนะนำการใช้ในลำดับแรกให้กับนักศึุกษาชั้นปีที่1

(นักศึกษาใหม่) เป็นการบริการในช่วงเปิดภาคเรียน เช่น การกล่าวต้อนรับ แนะนำการใช้ตู้ล็อกเกอร์ฝากของ การลงชื่อในระบบ

(กรณีลืมบัตรนักศึกษา) /การใช้บัตรสำรองกรณีลืมบัตร วิธีสแกนบาร์โค้ดในบัตรนักศึกษา และคำแนะนำอื่นๆ 

          การสังเกต (observation) เป็นการค้นหาข้อมูล หรือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ โดยอยู่บนหลักการที่ว่า

การนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการเงิน

Tue, 15/08/2017 - 10:35
การนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการเงิน

        

กล้วยบวชชี

Fri, 11/08/2017 - 16:30

กล้วยบวชชี

          ส่วนผสม

1. กล้วยน้ำหว่า หรือ กล้วยหิน 1 หวี

2. น้ำตาลทราย ครึ่งกิโล

3. น้ำกะทิ ครึ่งกิโล

4. เกลื่อ 1 ช้อนชา

 วิธีทำ

1. น้ำกล้วยน้ำหว้าพอสุกห่าม เอามาต้มทั้งเปลือกให้พอสุก ตั้งพักให้เย็น

2. เอาน้ำกะทิใส่หม้อ เปิดไฟกลางๆ ค้นอย่าให้กะทิแตกมัน 

3. พอน้ำกะทิเริ่มเดือด ใส่น้ำทรายและเกลือลงไป คนให้ละลาย ใช้ใช้ไฟอ่อนๆ

4. ผ่ากล้วยให้เป็นชิ้นขนาดพอคำ แล้วนำมาใส่น้ำกะทิที่กำลังเดือดอยู่ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที

5. จะได้กล้วยบวชที่นุ่มอร่อย (ไม่แตกมัน กล้วยนุ่ม ไม่่มีรดฝาดของกล้วย)

 

 

LEAN สู่การปฏิบัติ

Fri, 11/08/2017 - 13:27

Lean คืออะไร

Lean แปลว่า ผอม เพรียว บาง

ถ้าเปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิงบวก ก็หมายถึงคนที่มีร่างกายสมส่วน ปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง

ถ้าเปรียบเทียบกับองค์กรก็หมายถึงองค์กรที่ดำเนินการโดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆกระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้รับผลงานได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง

 

แนวคิด Lean คือการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า (value)

ในมุมมองของผู้รับผลงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ

เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร

Mon, 07/08/2017 - 13:47

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร

คำสำคัญ: 

การเก็บรูปภาพใน google รูปภาพ

Mon, 07/08/2017 - 01:52

เมื่อพูดถึงรูปภาพในสมาร์ทโฟนแล้ว ทุกคนคงจะประสบปัญหาเช่นเดียวกัน คือ ความจุใกล็เต็ม หรือเต็ม!!! ปัญหาใหญ่เลยค่ะ เพราะปัจจุบันเราถ่ายรูปกันทุกวัน

ปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายเพื่อจัดเก็บรูปภาพ แต่ที่อยากจะนำเสนอคือ Google รูปภาพ เพราะเนื่องจากว่า ทุกคน!! เป็นลูกค้าของ Google และมีบัญชี Gmail กันทุกคน ดังนั้นจึงคิดว่า ถ้าทุกคนอยากจะลองเก็บภาพใน Google รูปภาพ แล้ว ก็ไม่น่าจะยากค่ะ

คำสำคัญ: 

Pages