สถิติการบริการวิชาการ

วันเดือนปี หัวเรื่อง จำนวน (คน) งบประมาณ จำนวนเงิน (บาท)
26/04/2016 - 08:30 to 27/04/2016 - 16:30
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เว็บไซต์ง่ายๆ สไตล์ CMS made simple 20 รายได้สำนักวิทยบริการ
30/03/2016 - 08:30 to 31/03/2016 - 16:30
โครงการค่ายเยาวชนอีเลิร์นนิ่ง ปี2 48 งบประมาณแผ่นดิน 20,000.00
15/03/2016 - 08:00 to 21/03/2016 - 16:00
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ 42 งบประมาณแผ่นดิน 69,300.00