การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 1)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 1)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6                                  

       ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล้องวีดีโอได้พัฒนาก้าวหน้าจนกลายมาเป็นกล้องวีดีโอแบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่  ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงหันมาใช้งานกล้องประเภทนี้กันมาก  เนื่องจากมีราคาถูก  ขนาดกะทัดรัด  และที่สำคัญเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ ได้เพิ่มคุณสมบัติให้สามารถถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งได้ และมีคุณภาพเทียบเท่ากับกล้องวีดีโอ และสะดวกต่อการถ่ายโอนภาพวีดีโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ทำให้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อและสร้างผลงานของวีดีโอมีมากขึ้น

Pages