ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking

     ชมรมโอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking วันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Trainning Room ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร

      ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ดร.จิระวัฒน์ แท่นทอง ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต

        สมัครที่ https://goo.gl/forms/qOYyx4GjqFttAwxC2

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 1)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 (ตอนที่ 1)

การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6                                  

       ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล้องวีดีโอได้พัฒนาก้าวหน้าจนกลายมาเป็นกล้องวีดีโอแบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่  ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงหันมาใช้งานกล้องประเภทนี้กันมาก  เนื่องจากมีราคาถูก  ขนาดกะทัดรัด  และที่สำคัญเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ ได้เพิ่มคุณสมบัติให้สามารถถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งได้ และมีคุณภาพเทียบเท่ากับกล้องวีดีโอ และสะดวกต่อการถ่ายโอนภาพวีดีโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ทำให้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อและสร้างผลงานของวีดีโอมีมากขึ้น